Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Paul Lafargue    
Poľnohospodárstvo je skutočne prvým prejavom otrockej práce v histórii ľudstva. Podľa biblickej tradície aj prvý zločinec Kain bol roľníkom.
O


Zdroj: Lafargue - Právo na lenivosť
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk