Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Marcus Tulius Cicero    
Každý, kto pracuje za peniaze, predáva samého seba a stavia sa tak do postavenia otroka. (Whoever gives his labor for money sells himself and put himself in the rank of slaves.)
O


Zdroj: Bob Black - Abolition of work.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk