Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Kresťanstvo nevysvetľuje prečo trpia zvieratá. Nejde ani tak o utrpenie zvierat, ktoré sú chované vo veľkochovoch ako potrava pre človeka, lebo to sa dá vysvetliť hriešnosťou človeka a jeho slobodnou vôľou. Otázkou ktorú kresťanstvo nevie zodpovedať, je prečo trpia zvieratá vo voľnej prírode na smäd, hlad, útoky predátorov, prečo krokodíl dusí pod vodou svoje obete vo svojej papuli a podobne.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Kresťanstvo nevysvetľuje prečo trpia zvieratá. Nejde ani tak o utrpenie zvierat, ktoré sú chované vo veľkochovoch ako potrava pre človeka, lebo to sa dá vysvetliť hriešnosťou človeka a jeho slobodnou vôľou. Otázkou ktorú kresťanstvo nevie zodpovedať, je prečo trpia zvieratá vo voľnej prírode na smäd, hlad, útoky predátorov, prečo krokodíl dusí pod vodou svoje obete vo svojej papuli a podobne.
O
O
----

Zdroj: youtube : Christianity's Biggest Problem, https://www.youtube.com/watch?v=5KDnnp0sDkI
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk