Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Kristus skončil svoj prirodzený život porážkou a preto sa mu muselo pripísať nadprirodzené víťazstvo. Budha skončil svoj život prirodzene dobre, medzi priateľmi. Nadprirodzene mu už nebolo potrebné pripisovať nič, aj keď sa to, ako máme ľudia vo zvyku, robí.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk