Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - budhistická filozofia    
Život nie je lineárny ale cyklický. Deň sa strieda s nocou, spánok s bdením. Prečo by mala byť len jedno narodenie jedna smrť a po nej len jeden súd?
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk