Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Všetky procesy v prírode majú periodický charakter, od kmitania častíc pri teple k vibrácii strún, vlnenie svetla, tepla, zvuku, prílivy mora, obehy planét a komét a hviezd, striedanie dňa a noci, ročných období, vzostup a pád národov, rast a zánik hviezd.
--------
----


Zdroj: Will Durrant - Story of philosophy s.366
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk