Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Smrť zapadá síce veľmi pekne do cyklu látkovej výmeny, to však väčšinu ľudí neukľudňuje.
O


Zdroj: KELLER,J.: Úvod do sociológie. Praha: Slon 2004, s.30
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk