Prečo musíme zomrieť?Nadotázky: Odkiaľ prichádza zlo?  Čo je smrť?  

Prečo musíme zomrieť?

Podotázky: Prečo umierajú mladí ľudia?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk