Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Keby sa iba rodilo a nezomieralo, čoskoro by bola zem preplnená. Pretože máme v génoch nastavené rozmnožovanie, musí tam byť nastavené aj umieranie . Ak by sa prestalo umierať, prestala by aj potreba znovuz(rodení).
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Keby sa iba rodilo a nezomieralo, čoskoro by bola zem preplnená. Pretože máme v génoch nastavené rozmnožovanie, musí tam byť nastavené aj umieranie . Ak by sa prestalo umierať, prestala by aj potreba znovuz(rodení).
O
O
--------

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk