Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza    
Sila, ktorou človek zotrváva vo svojej existencii, je ohraničená a nekonečne prekonávaná mocou vonkajších príčin.
O


Zdroj: Spinoza - Etika,4P3
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk