Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza    
Nie je možné, aby človek nebol časťou prírody a aby podliehal len tým zmenám, ktoré sa môžu pochopiť iba z jeho prirodzenosti a ktorých je adekvátnou príčinou.
O


Zdroj: Spinoza - Etika,4P4
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk