Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
U živej substancie rozlišujeme živú a neživú polovicu; smrteľná je telo v užšom zmysle, soma, len to je podriadené prirodzenej smrti, zárodočné bunky sú však potencionálne nesmrteľné, pokiaľ sú schpné vyvinúť sa za určitých priaznivých podmienok do podoby nového indivídua.
O


Zdroj: A. Weissmann -O živote a smrti, citované v Sigmund Freud: Za princípom slasti, s 86
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk