Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles    
Preto musí byť život nevyhnutne spojený s udržaním tepla, a čo voláme smrťou je jeho strata. Treba však povedať, že sú dva spôsoby ako plameň prestáva existovať; buď prestáva zahasením alebo vyhasnutím. To čo je zapríčinené sebou samým voláme vyhasnutím, to čo je zapríčinené protikladom voláme zahasením.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Aristoteles    
Preto musí byť život nevyhnutne spojený s udržaním tepla, a čo voláme smrťou je jeho strata. Treba však povedať, že sú dva spôsoby ako plameň prestáva existovať; buď prestáva zahasením alebo vyhasnutím. To čo je zapríčinené sebou samým voláme vyhasnutím, to čo je zapríčinené protikladom voláme zahasením.
O
O
----

Zdroj: On Youth and Old Age, On Life and Death, On Breathing By Aristotle
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk