Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herbert Spencer    
Ale nakoniec a nevyhnutne prichádza equilibrum. Každý pohyb, ak je to pohyb v prostredí,kt. kladie odpor, sa musí skôr alebo neskôr zastaviť; každá rytmická oscilácia, ak nie je zvonku budená, stráca na rýchlosti a amplitúde.
O


Zdroj: Herbert Spencer -in Will Durrant Story of philosophy s. 368
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk