Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Sigmund Freud    
..pudy života majú oveľa viac dočinenia s naším vnútorným vnímaním, kedže vystupujú ako rušitelia pokoja, ustavične so sebou prinášajú napätiam ktorých likvidácia sa pociťuje ako slasť, zatiaľčo pudy smrti akoby vykonávali svoju prácu nenápadne. Zdá sa akoby bol princíp slasti priam v službách pudov smrti.
O


Zdroj: Sigmund Freud: Za princípom slasti, s 104
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk