Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Alkmaión z Krotónu - pytagorejská škola    
Člověk hyne proto, ježto nemůže připojit počátek ke konci.
O


Zdroj: B 2 = Pseudoaristotelés, Problemata 17, 3; 916a33 http://www.fysis.cz/presokratici/alkm/bacz.htm
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk