Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Primitívnym národom je myšlienka "prirodzenej smrti" cudzia; každé úmrtie odvodzujú od vplyvu nepriateľa, alebo zlého ducha.
O


Zdroj: Sigmund Freud: Za princípom slasti, s 85
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk