Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Sigmund Freud : Kedysi sa v neživej hmote nejakým ešte celkom nepredstaviteľným pôsobením síl prebudili vlastnosti života....Napätie, ktoré sa vtedy vytvorilo v dovtedy neživej látke, sa usilovalo o vyrovnanie; tým bol daný prvý pud, predstavujúci návrat k neživému. Pre vtedy žijúcu substanciu bolo ešte umieranie ľahké, pravdepodobne bolo treba prejsť len krátku životnú cestu..
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Sigmund Freud    
Kedysi sa v neživej hmote nejakým ešte celkom nepredstaviteľným pôsobením síl prebudili vlastnosti života....Napätie, ktoré sa vtedy vytvorilo v dovtedy neživej látke, sa usilovalo o vyrovnanie; tým bol daný prvý pud, predstavujúci návrat k neživému. Pre vtedy žijúcu substanciu bolo ešte umieranie ľahké, pravdepodobne bolo treba prejsť len krátku životnú cestu..
O
O

Zdroj: Sigmund Freud: Za princípom slasti, s.79
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk