Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Sigmund Freud    
..priebeh duševných procesov je regulovaný automaticky cez princíp slasti , to znamená, že veríme, že je vždy je stimulovaný nepríjemným napätím a následne a naberie taký smer, že jeho konečným výsledom je zníženie tohto napätia, teda s vyhnutie sa nepríjemnému alebo generácia príjemného spolu súvisia.
O
O
--------

Zdroj: Freud: Za princípom slasti, úvod
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk