Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia - Nový zákon    
Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.
O


Zdroj: List Jánov 5,17
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk