Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Správne sme vždycky učili medikov aj celú populáciu - neužívajte antibiotiká pri bežnom vírusovom ochorení. COVID je ale výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, pretože COVID otvorí brány baktériám, ktorými sme sami osídlení. My keď sme analyzovali pitvy pacientov, ktorí zomreli na španielsku chrípku ... všetci mali, test pozitívny na pneumokoka, čiže nezomreli na španiesku chrípku. My sami, všetci čo tu sme, sme osídlení vlastnými baktériami a toto bohužiaľ zabíja ... sprievodná bakteríálna infekcia u COVIDu , a to je výnimka oproti ostatným vírusovým infekciám, nastupuje takmer vždy.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Správne sme vždycky učili medikov aj celú populáciu - neužívajte antibiotiká pri bežnom vírusovom ochorení. COVID je ale výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, pretože COVID otvorí brány baktériám, ktorými sme sami osídlení. My keď sme analyzovali pitvy pacientov, ktorí zomreli na španielsku chrípku ... všetci mali, test pozitívny na pneumokoka, čiže nezomreli na španiesku chrípku. My sami, všetci čo tu sme, sme osídlení vlastnými baktériami a toto bohužiaľ zabíja ... sprievodná bakteríálna infekcia u COVIDu , a to je výnimka oproti ostatným vírusovým infekciám, nastupuje takmer vždy.
O
O

Zdroj: Prof. Krčméry in TA3 diskusia - Liečia lekári covid pacientov.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk