Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Anaximandros Miletsky / Talesov ziak    
Z čoho veci vznikajú, do toho tiež podľa nevyhnutnosti zanikajú, lebo si za neprávosti navzájom splácajú pokutu a trest podľa určenia času.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk