Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Dôležité sú pojmy čistoty a nečistoty, poškvrny a znečistenia. Človek by mal úzkostlivo dbať na charakter stravy, na to, aby sa niekoľkokrát denne kúpal, kedže takýto spôsob udržovania čistoty nadobúda zásadný význam. Konanie človeka môže doslova nakaziť ostatných ľudí a spôsobiť, že prídu o strechu nad hlavou i o majetok.
O
O

Zdroj: Materialistické chápanie charakteru karmy In Traleg Kjabgon - Karma , Slovart 2016, s 35
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk