Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Ak bude medzi vami muž znečistený nočným výtokom semena, musí vyjsť z tábora a nesmie doň vojsť. 12 Podvečer sa umyje a pri západe slnka sa smie vrátiť do tábora.
O


Zdroj: 5 kniha Mojzisova : 23,11
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk