Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ideál čistoty, ak ho povýšime nad všetko ostatné, môže byť veľmi nebezpečný. Môže sa dokonca stať prameňom démonického zla....Čistota totiž nemusí byť vždy pozitívnou hodnotou. Úsilie o čistú lásku alebo čistú pravdu, je čosi úplne iné, ako úsilie o čistú rasu, čistú spoločnosť, alebo o čistú poslušnosť.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Ideál čistoty, ak ho povýšime nad všetko ostatné, môže byť veľmi nebezpečný. Môže sa dokonca stať prameňom démonického zla....Čistota totiž nemusí byť vždy pozitívnou hodnotou. Úsilie o čistú lásku alebo čistú pravdu, je čosi úplne iné, ako úsilie o čistú rasu, čistú spoločnosť, alebo o čistú poslušnosť.
O
O

Zdroj: Daniel Pastirčák : Evanjelium podľa Jóba, s.177
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk