Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant    
Pod čistým rozumom myslím rozum, ktorý ešte nie je zaťažený skúsenosťou.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Immanuel Kant    
Pod čistým rozumom myslím rozum, ktorý ešte nie je zaťažený skúsenosťou.
O
O
----

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk