Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Kázanie o cudnosti je verejným nabádaním k protiprirodzenosti. Každé pohŕdanie sexuálnym životom, každé jeho znečistenie výrazom „nečistý“ je skutočným hriechom proti svätému duchu života.
O


Zdroj: F. Nietzsche : Antikrist , záver
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk