Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Aká časová mierka rozlišuje dobro od zla? Aká je Božia časová mierka? Záleží na tom či existujeme večne, či existuje reinkarnácia, či platí zákon karmy. Čin je dobrý, ak spôsobuje dlhodobú radosť/slasť. To ale môže vyžadovať krátkodobú bolesť/utrpenie.
O


Zdroj: http://thegproof.org/video-9.php
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk