Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Ak by neboli v prírode dravci, ktorý sa živia inými živočíchmi, tak by dochádzalo k premnoženiu niektorých druhov zvierat a tak k narušeniu rovnováhy v prírode. Preto Boh vložil do prírody aj dravcov, aby požierali starých a slabých a tak v ekosystéme vytvárali rovnováhu.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Ak by neboli v prírode dravci, ktorý sa živia inými živočíchmi, tak by dochádzalo k premnoženiu niektorých druhov zvierat a tak k narušeniu rovnováhy v prírode. Preto Boh vložil do prírody aj dravcov, aby požierali starých a slabých a tak v ekosystéme vytvárali rovnováhu.
O
O
----

Zdroj: youtube : Christianity's Biggest Problem, https://www.youtube.com/watch?v=5KDnnp0sDkI
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk