Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Boh mohol zabrániť premnoženiu niektorých druhov aj inými metódami ako nasadením dravcov. Napr. mohol obmedziť obdobia plodnosti samíc, alebo zmenšiť chuť na párenie u oboch pohlaví.
--------
----


Zdroj: youtube : Christianity's Biggest Problem, https://www.youtube.com/watch?v=5KDnnp0sDkI
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk