Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ľudí, ktorí reagujú dobre, formuje tak, aby mu boli užitoční. Pomazaní kresťania sú nádobami milosrdenstva, z ktorých Boh vyformoval nádoby na ctihodné použitie. Na druhej strane ľudia, ktorí sa mu zanovito vzpierajú, skončia ako nádoby hnevu súce na zničenie.
O


Zdroj: http://jankratky.blog.pravda.sk/2017/03/12/stvoritel-neprestal-tvorit/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk