Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Utrpenie existuje preto, aby sme sa nevzdialili Bohu. V blahobyte človek na Boha zabúda.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk