Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
On odpúšťa ti všetky viny, od uzdravuje všetky tvoje choroby.
O


Zdroj: Ž 103,3
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk