Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Nečakané utrpenie v našom živote občas zastupuje práve túto askézu. Ubúdanie, poníženie, samota a ticho sú nám naordinované nechcenou skutočnosťou. Jób prechádza týmito drastickými duchovnými cvičeniami, aby napokon v obnaženosti ducha vstúpil do konteplácie a objavil v nej vnútorné nazeranie Boha: Len z chýru som počul o tebe; ale teraz ťa moje oko videlo.
O


Zdroj: Daniel Pastirčák : Evanjelium podľa Jóba, s.274
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk