Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Kým Boh vo svojej láske zahŕňa Jóba darmi, vyzerá to, akoby si ho svojou priazňou vydržiaval, ak mu však dary odoprie, ako bude Jób vedieť, že je milovaný? Stávka Boha so Satanom je stávka o skutočnej možnosti lásky medzi Bohom a človekom... o tom či môže byť človek slobodný, duchovný.
O


Zdroj: Daniel Pastirčák : Evanjelium podľa Jóba
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk