Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottfried Wilhelm Leibniz    
Rozlišujeme 3 druhy zla: -1. metafyzické zlo, vznikajúce zo stvorenosti; všetko je stvorené ako nedokonalé, lebo inak by bolo dokonalé tak ako jeho stvoriteľ. 2.fyzické zlo (napr. bolesť a utrpenie) sa oprávňuje svojou funkciou; môže byť užitočné (napr. k zachovávaniu individua) alebo služiť ako trest, ktorý privodí zlepšenie. 3.mravné zlo, t.j hriech, ktoré je dôsledkom ľudskej slobody a základom kresťanského vykúpenia.
O


Zdroj: Encyklopedický atlas filosofie s.115
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk