Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Desať rán egyptských je udalosť, o ktorej sa píše v druhej knihe Mojžišovej (Exodus). Mojžiš s Áronom žiadali od faraóna prepustenie izraelského ľudu, faraón však odmietal. Jahve vtedy vyslal Mojžiša k faraónovi so správou, že pokiaľ Izraelitov neprepustí, bude celá doposiaľ kvitnúca zem postihnutá nepriaznivými udalosťami, tzv. ranami. Tie postupne zasahujú Egypt, pokiaľ nakoniec faraón nedovolí odchod židov do Zasľúbenej Zeme. 1. rana – krv (Ex 7, 14-25) 2. rana – žaby (Ex 7, 26-29; 8, 1-11) 3. rana – komáre (Ex 8, 12-15) 4. rana – ovady (Ex 8, 16-28) 5. rana – mor dobytka (Ex 9, 1-7) 6. rana – vredy (Ex 9, 8-12) 7. rana – krupobitie (Ex 9, 13-35) 8. rana – kobylky (Ex 10, 1-20) 9. rana – tma (Ex 10, 21-29) Oznámenie o desiatej rane (Ex 11, 1-9) 10. rana – smrť prvorodených (Ex 12, 29-34)
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Desa%C5%A5_r%C3%A1n_egyptsk%C3%BDch
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk