Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol    
Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.
O


Zdroj: Rímskym 8kap28
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk