Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Nicolas Malebranche    
Boh stvoril svet, ktorý najlepšie reprezentuje jeho povahu, svet, ktorý je riadený čo najjednoduchšími prírodnými zákonmi. Ale pretože tie zákony sú tak jednoduché, nemôžu pokrývať každú náhodnosť, všeobecné zákony nemôžu byť priaznivé pre každého jednotlivca. Prírodné zákony napr. nemôžu brať do úvahy, že na dneska plánujem piknik. Ak bude pršať, bude pršať nezávisle na tom, že si želám pre piknik pekné počasie.
O


Zdroj: Youtube : Leibniz and Malebranche on the problem of evil
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk