Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Guatama Buddha    
Čo teda je ušľachtilá pravda stresu ? Zrod je stres, starnutie je stres, umieranie je stres; strasť a nárek, bolesť, smútok a zúfalstvo sú stres; byť spojený s nemilovaným je stres a byť oddelený od milovaného je stres; nedosiahnuť želaného je stres; v súhrne päť skupín lipnutia je stres.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk