Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Smrť manžela/manželky 100
Rozvod 73
Rozpad manželstva 65
Väzenie 63
Smrť blízkeho člena rodiny 63
Ľahšia choroba 53
Svadba 50
Strata zamestnania 47
Odchod do dôchodku 45
Choroba blízkej osoby 44
Tehotenstvo 40
Narodenie dieťaťa 39
Zníženie príjmov 38
Smrť priateľa 37
Zmena zamestnania 36
Manželský spor 36
Odchod dieťaťa z domu 29
Konflikt so svokrou/svokrom 29
Nové zamestnanie 28
Konflikt s nadriadeným 23
Zmena bydliska 20
Zmena rytmu spánku 15
Dopravný priestupok 10
O


Zdroj: https://zivotbezstresu.sk/rebricek-stresorov
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk