Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Dar uvolnuje cloveku priestor a vedie ho pred velmozov.
O


Zdroj: /prislovia 18,16.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk