Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Nepatri medzi pijanov vina ani medzi zracov masa, lebo pijan i zrac schudobnie a ospanlivost oblika do handar. /Prislovia 23,20.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk