Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Umelá inteligencia identifikujúca z obrázkov rôzne objekty (napr. stoličky, poháre) nebude týmto objektom naozaj rozumieť, ak nebude vedieť ako sa tieto objekty používajú.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Umelá inteligencia identifikujúca z obrázkov rôzne objekty (napr. stoličky, poháre) nebude týmto objektom naozaj rozumieť, ak nebude vedieť ako sa tieto objekty používajú.
O
O
----

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk