Dokáže stroj myslieť?Nadotázky: Čo je myslenie?  

Dokáže stroj myslieť?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk