Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Budúcim jazykom, v ktorom bude napísaný každý algoritmus budú neurónové siete.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk