Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V kvantovej fyzike je čas úplne iný ako ho poznáme z nášho normálneho života, z nášho vzťahu k realite. Častica tu môže v istom okamihu za určitých okolností byť všade, alebo keď má možnosť ísť cez dva otvory, ide oboma naraz.A sú tam aj stavy kde čas vôbec nie je prítomný. A to všetko je zaujímavé, pretože my o čase v ktorom žijeme nemáme žiadne vedomosti, žijeme len v nejakom konštrukte, napr. je úplná fikcia, že existuje nejaká prítomnosť.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
V kvantovej fyzike je čas úplne iný ako ho poznáme z nášho normálneho života, z nášho vzťahu k realite. Častica tu môže v istom okamihu za určitých okolností byť všade, alebo keď má možnosť ísť cez dva otvory, ide oboma naraz.A sú tam aj stavy kde čas vôbec nie je prítomný. A to všetko je zaujímavé, pretože my o čase v ktorom žijeme nemáme žiadne vedomosti, žijeme len v nejakom konštrukte, napr. je úplná fikcia, že existuje nejaká prítomnosť.
O
O
----

Zdroj: Sternstunde Philosophie - Werner Herzog – Das Leben als Grenzsituation
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk