Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Nie je jasné, či entropia rastie, pretože čas ide dopredu alebo či čas ide dopredu pretože entropia rastie. Nie je jasné čo je príčinou a čo následkom.
--------
----


Zdroj: Podcast Kvantum ideí : Entropia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk