Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Šípka času : Entropia je jediná veličina vo fyzikálnych vedách, ktorá s postupom času len narastá, a preto sa niekedy nazýva šípka času. Ako postupuje čas, druhý zákon termodynamiky hovorí, že entropia izolovaného systému nikdy neklesá vo veľkých systémoch počas významného časového obdobia. Z tohto pohľadu sa teda meranie entropie za týchto podmienok považuje za meradlo času - hodiny.
--------
----
Niekto : Šípka času : Entropia je jediná veličina vo fyzikálnych vedách, ktorá s postupom času len narastá, a preto sa niekedy nazýva šípka času. Ako postupuje čas, druhý zákon termodynamiky hovorí, že entropia izolovaného systému nikdy neklesá vo veľkých systémoch počas významného časového obdobia. Z tohto pohľadu sa teda meranie entropie za týchto podmienok považuje za meradlo času - hodiny.
--------
----
Niekto : Šípka času : Entropia je jediná veličina vo fyzikálnych vedách, ktorá s postupom času len narastá, a preto sa niekedy nazýva šípka času. Ako postupuje čas, druhý zákon termodynamiky hovorí, že entropia izolovaného systému nikdy neklesá vo veľkých systémoch počas významného časového obdobia. Z tohto pohľadu sa teda meranie entropie za týchto podmienok považuje za meradlo času - hodiny.
--------
----


Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy#Arrow_of_time
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk