Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V mikrosvete čas neexistuje, pretože v rámci jednej elementárnej častice entrópia ani nerastie ani neklesá.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk